Juomatarviketukku Lappo Oy | Kulkuripellontie 5 21420 Lieto | +358 50 526 3100 | [email protected]

Desinfiointisuihke ChemiPro DES 750 ml

(1 tuotearvio)

18,50 

Tuotenumero 51105800 Tuoteryhmä

Etanolipohjainen käyttövalmis desinfiointisuihke elintarviketuotantoon.

Varastossa

Kuvaus

Chemipro DES – tehokas etanolipohjainen pintadesinfiointisuihke

Tehokas pintadesinfiointiaine bakteerien, hiivojen ja sienien poistoon pinnoilta.

Elintarvikekelpoinen Chemipro DES sopii erinomaisesta kaikille pinnoille elintarviketiloissa. Voidaan käyttää myös pehmeiden materiaalien kanssa.

Käyttöohje

Suihkuta pinnalle ja anna vaikuttaa n. 5 minuuttia. Ei vaadi huuhtelua, anna pinnan kuivua kokonaan ennen kosketusta elintarvikkeisiin. Sisältää 80 % etanolia. Käyttövalmis sellaisenaan, pH neutraali 6 -7.

Täyttöpakkauksia (5 litraa) saatavilla tulevaisuudessa.

Vaaralausekkeet

H225 – Helposti syttyvä neste ja höyry. Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Turvallisuuslausekkeet:
P210 – Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. / Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P233 – Säilytä tiiviisti suljettuna. / Behållaren ska vara väl tillsluten.
P242 – Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja. / Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
P303+P361+P353 – JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä. /VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
P370+P378 – Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen alkoholia kestävää vaahtoa. / Vid brand: Släck branden med ….
P501 – Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten/alueellisten/kansallisten/ kansainvälisten määräysten mukaisesti.Innehållet/behållaren lämnas till i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.

1 arvio tuotteelle Desinfiointisuihke ChemiPro DES 750 ml

  1. salainen

    No nyt ne on keksineet, että myysdään Suomeen vettä, jossa on mukana desinfiointiainetta. Mieluummin kannattaa ostaa suihkepullo ja tehdä StarSan-liuosta sinne. Sama teho ja litrahinta on useita sadasosia tähän aineeseen verrattuna (millilitra per puoli litraa vettä).

Lisää arvio

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Yhteensopivia tuotteita