Juomatarviketukku Lappo Oy | Kulkuripellontie 5 21420 Lieto | +358 50 526 3100 | [email protected]

Ominaispanomittarin käyttö

Ominaispanomittarit

Oluen, viinin, siiderin ja muiden alkoholipitoisten juomien valmistuksessa ominaispainomittaria käytetään nesteeseen liuenneen sokerin määrän määrittämiseen. Ominaispainomittarilla voidaan määrittää juoman alkuperäinen ominaipaino (OG, original gravity) ja lopullinen ominaispaino (FG, final gravity). Näiden pohjalta saadaan laskettua juoman alkoholipitoisuus. Joissakin  ominaispainomittareissa on myös asteikot potentiaaliseen alkoholiprosenttiin ja nesteen sisältämän sokerin määrään. Näillä mittareilla nähädään myös mikä on nesteen potentiaalinen alkoholiprosentti tai paljonko sokeria tulisi lisätä, jotta päästään tiettyyn alkoholiprosenttiin.

Ominaispainon määrittäminen perustuu nesteen tiheyteen, jossa 1 litra vettä painaa 1 000 grammaa. Kun nesteeseen lisätään sokeria (tai muita tiheyttä kasvattavia aineita) sen tiheys kasvaa, jolloin myös ominaispaino kasvaa. Kun hiiva on lisätty juomaan alkaa se syödä sokeria, jolloin muodostuu alkoholia ja hiilidioksidia sekä ominaispaino alkaa laskea.

Ominaispainomittaria käytettäessä nesteen tulisi olla lämpötilaltaan 20 °C-asteista. Mikäli lämpötila on matalampi kuin 20 °C mittarin osoittama lukema on liian korkea ja vastaavasti lämpötilan ollessa korkeampi kuin 20°C mittarin lukema on liian matala. Alla olevalla suuntaa antavalla taulukolla pystyt kompensoimaan lämpötilaeroja.

Lämpötila °C
1010 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090
2 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -4 -4
4 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3
10 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
15 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
25 1 1 1 1 1 1 1 1
30 3 3 3 3 4 4 4 4
35 4 4 4 4 4 5 5 5
40 5 5 5 6 6 6 6 6
45 6 7 7 7 7 8 8 8
50 7 8 8 8 9 9 9 10